Difüzörler

Swirl Difüzör 1

Tanbur Difüzör


Swirl Difüzör 2

Swirl difüzör Ayarlanabilir kanat


Swirl difüzör Sabit kanat

Slot difüzör


Dört yönlü eğrisel kanatlı difüzör

İdeal konfor difüzörü


Döşeme tipi swirl difüzör